144 Undringer

jeg undrer på...

om noen kan se tanker

 

Turid har som regel en penn i hånden og et papir tilgjengelig. En undring kan starte med en tanke, eller med en strek. Selv de minste impulser blåses opp og blir til vakre, frittstående strofer og tegninger. 

Denne boken er en slik symbiose mellom undring og tegning. 

Gjennom denne boken ønsker billedkunstneren å la leseren ta del i hennes filosoferinger,  og la en naiv og sporadisk tanke bli et dypere tema.

Hun har en meget spesiell strek og alle de 144 tusjtegningene er nennsomt laget, og sterkt knyttet til teksten.